VriendN en VriendenEnzo

December 2020

Lieve leden,

Vanaf 2013 hebben we er heel veel energie ingestoken om zoveel mogelijk mensen in de gelegendheid te stellen voor een klein bedrag per maand andere mensen te ontmoeten en leuke dingen te ondernemen.

Gelukkig hebben velen van VriendN.nl gebruik gemaakt en zijn er leuke vriendschappen ontstaan. Voor ons als bedenkers is het beheer van VriendN in 2020 nog steeds niet kostendekkend, te veel mensen nemen een kijkje, maar doen geen bijdrage. Per 1 januari 2021 zal VriendN.nl voortgezet worden door onze partner VriendenEnzo.

VriendenEnzo is de partner die VriendN gaat voortzetten. Achter de schermen werken we hieraan,

We hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Ingrid en Ubelien